Polityka Prywatności

  1. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są przez KABIS przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
  2. Aby ułatwić korzystanie z serwisu www.kabis.pl.bis.óws.pl.pl.jtczuk zaćy działalność gospodarcza pod firmą KABIS Tadeusz Wojtczuk, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje dane pochodzące z:
    1. Logi serwera – zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją strony, jak również w celach statystycznych. Informacje pochodzące z logów serwera mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
    2. Pliki cookies – są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. W związku z powyższym strona internetowa nie ma dostępu do innych plików użytkownika znajdujących się na komputerze. Cookies pozwalają na dostarczanie informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Istnieje możliwość wyłączenia cookies w ustawieniach przeglądarki – utrudni to, lecz nie uniemożliwi korzystania ze strony www.kabis.pl. Informacje pochodzące z cookies mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
  3. Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.kabis.pl. Logi nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem serwisem.
  4. Na stronach www.kabis.pl mogą znajdować się odwołania do innych stron internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Zalecamy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady obowiązujące w tych serwisach.
  5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.kabis.pl i jej podstron, oznacza w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne akceptację dla stosowanych tu cookies.
  6. Aby zmienić ustawienia cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron. Informację na temat konfiguracji oprogramowania można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla stosowanego oprogramowania lub poprzez kontakt z jego dostawcą.